Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên tích hợp với ứng dụng Thanh niên Việt Nam năm 2023.

Trung ương Ðoàn đề nghị các đơn vị trực thuộc hoàn thiện cây dữ liệu tổ chức Ðoàn các cấp, cấp tài khoản và phân quyền quản lý cho các đơn vị cấp dưới trực thuộc. Bổ sung, hoàn thiện việc cập nhật thông tin đoàn viên của tổ chức lên hệ thống và thực hiện các nghiệp vụ trên phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên. Trung ương Ðoàn chọn 12 đơn vị triển khai trọng điểm trước khi nhân rộng trong toàn hệ thống Ðoàn bộ. Các đơn vị được chọn triển khai gồm 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Ðà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ) và các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Bắc Giang, Nghệ An, Lâm Ðồng, Ðồng Tháp, cùng 2 đơn vị: Ðoàn khối Doanh nghiệp Trung ương và Ðoàn khối các Cơ quan Trung ương. Thời gian triển khai từ tháng 7 đến ngày 31-12-2023.

Các đơn vị được chọn triển khai trọng điểm phải đảm bảo 100% tổ chức đoàn tạo lập có tài khoản và được phân quyền truy cập vào phần mềm; không để tình trạng đoàn cơ sở thiếu chi đoàn, tạo lập trùng tổ chức hoặc tổ chức đã giải thể nhưng chưa điều chỉnh trên hệ thống.

TÚ ANH

Báo Cần Thơ