1. Thường trực Đoàn trường:

Phạm Văn Toàn
Bí thư
Trình độ: Thạc sĩ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Thúy Linh
Phó Bí thư
Trình độ: Thạc sĩ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vương Phú Tín
Phó Bí thư
Trình độ: Thạc sĩ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2. Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường:

Văn Huynh Đài
Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đoàn khoa Kinh tế - Quản trị
Trình độ: Thạc sĩ

Ngô Nguyễn Ngọc Thơ
Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đoàn khoa Kỹ thuật công nghệ - môi trường
Trình độ: Thạc sĩ
Nguyễn Hồng Đan
Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đoàn khoa Đào tạo giáo viên
Trình độ: Thạc sĩ
Lương Thị Hồng Thanh
Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đoàn khoa Ngoại ngữ
Trình độ: Thạc sĩ
     
  Đinh Hoàng Minh
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo
Trình độ: Kỹ sư thực hành
   

  

3. Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường:

Trần Thị Vinh
Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn khoa Chính trị Pháp luật - Thể chất
Trình độ: Thạc sĩ
An Yến Phương
Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Chi đoàn Cơ sở Cán bộ - Giảng viên
Trình độ: Đại học
Lý Thị Mộng Cầm
Ủy viên Ban Chấp hành
Trình độ: Đang học CĐ Tiếng Anh
Hồ Tuấn Duy
Ủy viên Ban Chấp hành
Trình độ: Đang học CĐ Kỹ thuật Xây dựng
Nguyễn Thu Hằng
Ủy viên Ban Chấp hành
Trình độ: Đang học CĐ Quản trị văn phòng
Trần Trung Hiếu
Ủy viên Ban Chấp hành
Trình độ: Đang học CĐ Quản trị Kinh doanh
Nguyễn Ánh Linh
Ủy viên Ban Chấp hành
Trình độ: Đang học CĐ Giáo dục Mầm non
Đồ Thị Thanh Mai
Ủy viên Ban Chấp hành
Trình độ: Đang học CĐ Công nghệ may
Phạm Thị Tuyết Minh
Ủy viên Ban Chấp hành
Trình độ: Đang học CĐ QTDVDL&LH
La Khởi Minh
Ủy viên Ban Chấp hành
Trình độ: Đang học CĐ Tiếng Anh
Trần Ngọc Nhân
Ủy viên Ban Chấp hành
Trình độ: Đang học CĐ Quản trị kinh doanh
Bùi Thị Mỹ Tâm
Ủy viên Ban Chấp hành
Trình độ: Đang học CĐ Giáo dục Mầm non
       
Trần Thị Cẩm Tú
Ủy viên Ban Chấp hành
Trình độ: Đang học CĐ Quản trị văn phòng
Huỳnh Ngô Ngọc Thảo
Ủy viên Ban Chấp hành
Trình độ: Đang học CĐ Dịch vụ pháp lý
Lê Minh Thuận
Ủy viên Ban Chấp hành
Trình độ: Đang học CĐ Dịch vụ pháp lý
Phạm Thị Anh Thư
Ủy viên Ban Chấp hành
Trình độ: Đang học CĐ Công nghệ may
   
  Nguyễn Phạm Minh Thy
Ủy viên Ban Chấp hành
Trình độ: Đang học CĐ Giáo dục Mầm non
Lâm Văn Trí
Ủy viên Ban Chấp hành
Trình độ: Đang học CĐ Kỹ thuật Xây dựng