Việc thay đổi sáng tạo những giải pháp phòng chống HIV/AIDS được khuyến khích để tăng cường hiệu quả với các nhóm đối tượng mục tiêu.
Việt Nam có thêm 10.000 ca nhiễm HIV từ đầu năm đến nay. Đáng chú ý ca nhiễm HIV mới tập trung phần lớn ở nhóm quan hệ đồng giới nam (hay còn gọi là MSM). Điều này đòi hỏi các cách tiếp cận truyền thông về phòng chống HIV/AIDS với các nhóm đối tượng mục tiêu để ngăn chặn lây HIV.
Tại một buổi sinh hoạt của các thành viên Tổ chức xã hội The Sun, qua các trò chơi, các thành viên được tìm hiểu về cách thức dùng thuốc dự phòng phòng chống HIV. Những buổi sinh hoạt như thế này không chỉ giúp các thành viên ý thức phòng chống HIV/AIDS cho cộng đồng mà còn giúp họ trở thành những cánh tay đắc lực tuyên truyền.
Mô hình tổ chức xã hội tuyên truyền trong các nhóm mục tiêu thanh thiếu niên trẻ được đánh giá là những cách thức mới hiệu quả để giảm thiểu lây nhiễm HIV. Ngoài tiếp cận tuyên truyền các nhóm nguy cơ cao, các giải pháp đáp ứng y tế công cộng ở những nơi vùng sâu vùng xa hoặc các vùng có đông du khách biến động dân cư cũng được triển khai như xét nghiệm nhanh và điều trị trong ngày tại Phú Quốc cũng được các chuyên gia trong nước và quốc tế triển khai.
Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ chấm dứt dịch bệnh AIDS. Tuy nhiên, hiện số ca mắc HIV gia tăng vẫn đang là thách thức cho mục tiêu này. Trước bối cảnh số ca lây nhiễm gia tăng ở những nhóm nguy cơ, việc thay đổi sáng tạo những giải pháp phòng chống HIV/AIDS được khuyến khích để tăng cường hiệu quả phòng chống HIV/AIDS.
Nguồn: Báo điện tử VTV News