Không chỉ học giỏi, Đinh Hoàng Minh, vừa tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin (trường Cao đẳng Cần Thơ) còn là hạt nhân khơi dậy nhiều phong trào tình nguyện thiết thực về cộng đồng. Tiêu biểu như chương trình "Vì trường đẹp cho em", sơn sửa và vẽ tranh làm đẹp cho các trường học, cùng nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn...