Kế hoạch Tổ chức cuộc thi ảnh “Tự hào Cao đẳng Cần Thơ” Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Cần Thơ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022 – 2024: